தம்பிலுவில் சத்திய சாயி பாபா நிலைத்தில் பெளார்ணமி விசேட பஜனை

தம்பிலுவில் சத்திய சாயி பாபா நிலைத்தில் இன்று (17.04.2010) பொர்ணமி விசேட பஜனை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை இடம் பெற்றது.

Thirukkovil Sathya Sai Centre -- | Website Sponsored By Jeshani Building Construction | created by R.Sayanolipavan